D.G.T Shop mong muốn đem lại một tiện ích mua hàng trực tuyến tin cậy, tiết kiệm và thấu hiểu người dùng. Chúng tôi nhận thấy không phải khách hàng nào cũng mong muốn chia sẻ thông tin cá nhân của mình. D.G.T Shop luôn tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và cam kết bảo mật thông tin cá nhân khi khách hàng mua sắm trên website của chúng tôi. Dưới đây là các nguyên tắc khi tiếp cận quyền riêng tư, thông tin cá nhân tại showroomhangviet.com.

1. Sự chấp thuận

Bằng việc gửi cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn và đặt hàng trên showroomhangviet.com, bạn đồng ý thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong Chính sách bảo mật này. Nếu không đồng ý với chính sách này, bạn có thể dừng cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin cá nhân nào.

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện chính sách này vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Chính sách bảo mật này để có được những cập nhật mới nhất đảm bảo bạn biết và thực hiện quyền quản lý thông tin cá nhân của bạn.

2. Mục đích thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng để xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng và lưu trữ hồ sơ.

3. Phạm vi thu thập

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân của bạn khi có giao dịch đặt hàng và bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi. Các thông tin cá nhân bao gồm: họ và tên, địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, địa chỉ.

4. Không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:

– Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân.

– Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.

– Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mùa sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân.

5. An toàn dữ liệu

Chúng tôi luôn nỗ lực để giữ an toàn thông tin cá nhân của khách hàng, chúng tôi đã và đang thực hiện nhiều biện pháp an toàn, bao gồm:

– Bảo đảm an toàn trong môi trường vận hành: chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân khách hàng trong môi trường vận hành an toàn và chỉ có nhân viên, đại diện và nhà cung cấp dịch vụ có thể truy cập trên cơ sở cần phải biết. Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn ngành, pháp luật trong việc bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng để điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

6. Thông tin liên hệ

Nếu bạn có câu hỏi hoặc bất kỳ thắc mắc nào về Chính sách bảo mật này hoặc thực tế việc thu thập, quản lý thông tin cá nhân của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gọi điện thoại đến hotline: 0985 517 084 hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ email: [email protected].